Kongres SOTA 2018 je akreditovan pod brojem А-1-1801/18 od strane Zdravstvenog saveta sa 15 bodova za predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju i 10 bodova za pasivno učešće.

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko mi je zadovoljstvo da vas obavestim da će se Šesti Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke asocijacije (SOTA) održati u Novom Sadu u periodu 20. - 22. septembra 2018. godine.
Tokom ovog medjunarodnog stručnog skupa imaćemo priliku da nakon dve godine od prethodno održanog Kongresa u Beogradu ponovo razmenimo iskustva, pokušamo da razrešimo neke od dilema u našem svakodnevnom radu, te da se upoznamo sa novim, modernim evropskim i svetskim trendovima u ortopedsko - traumatološkoj struci. U tome će nam pomoći renomirani međunarodni predavači po pozivu koji su u naučnom i stručnom smislu jedni od vodeći stručnjaka u oblasti ortopedske i traumatološke hirurgije.
Kongres u Novom Sadu će biti nova prilika da obnovimo, učvrstimo i proširimo kontakte sa kolegama iz regiona, ali i sa gostima koji nam dolaze iz ostalih delova Evrope i sveta.
Verujemo da će susret kolega iz različitih zemalja i regiona, sa drugačijim načinima rada, delovati stimulativno na razmenu ideja i da će imati za posledicu lični i profesionalni napredak svih učesnika.
Novi Sad je predivan grad, smešten na levoj obali Dunava, a pod obroncima Fruške gore. Univerzitetski, multikulturalni
grad sa mladim stanovništvom, poznat po gostoprimstvu i bogatom kulturnom nasleđu ovaj grad, verujemo, ima mnogo toga da ponudi svojim posetiocima. Organizacioni tim će veoma rado svim zainteresovanim učesnicima Kongresa omogućiti da se upoznaju sa najznačajnijim kulturno - turističkim znamenitostima Evropske prestonice mladih za 2019. i Evropske prestonice kulture za 2021. godinu.
Imam veliku častu da Vas u svoje lično ime, kao i u ime kolektiva Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, organizatora Kongresa, pozovem na Šesti Kongres SOTE sa željom za uspešan rad i prijatan boravak u Novom Sadu.

Predsednik Kongresa
Prof. dr Miroslav Milankov