Home » Tehnički podaci

Tehničke informacije: 1.Kotizacija:

do 1.4. do 1.8. nakon 1.8.
Specijalisti 150 eura 200 eura 250 eura
Specijalizanti 75 eura 100 eura 125 eura

1 .  Kotizacija podrazumeva:

  • prisustvo na svim delovima zvaničnog programa Kongresa,
  • kongresni materijal,
  • koktel dobrodošlice 20.09

- ručak 20./21.09. i

  • prisustvo svečanoj večeri

2. Hotelski smeštaj:

Sve informacije će biti naknadno postavljene

 

  1. Kontakt osoba u ime ASTAS-a:

Milica  Markov,milica_m_ns@yahoo.com

tel. +381 69 426 95 70