Home » Tehnički podaci » Kotizacija

Kotizacija:

do 1.5. do 1.8. nakon 1.8.
Specijalisti 150 eura 200 eura 250 eura
Specijalizanti 75 eura 100 eura 125 eura

Kotizacija podrazumeva:

  • prisustvo na svim delovima zvaničnog programa Kongresa,
  • kongresni materijal,
  • koktel dobrodošlice 20.09

- ručak 20./21.09. i

  • prisustvo svečanoj večeri
  • Српски језик
  • English